Vilt þú vera áhrifavaldur með Fyrstu Fimm?
 
Foreldrar hafa áhrif

 

Fyrstu Fimm hefur útbúið stöðluð bréf fyrir einstaklinga sem vilja hafa áhrif á að bæta stöðu íslenskra barna og fjölskyldna. Þú getur sent eftirfarandi bréf á þitt sveitarfélag og á þingmenn þíns kjördæmis.

Vinsamlega sendið b.c. á fyrstufimm@fyrstufimm.is

Þú finnur þingmenn þíns kjördæmis á https://www.althingi.is/thingmenn/

Þú finnur fræðsluráð eða leikskólaskólanefnd inn á heimasíðu þíns sveitarfélags. Neðst á síðunni er að finna lista yfir netföng fræðsluráða/skólanefnda á höfuðborgarsvæðinu.

___________________________________________________________________________________________________

Erindi sem félagar Fyrstu Fimm geta sent formanni fræðsluráðs í sínu sveitarfélagi varðandi val um 6 klst. gjaldfrjálsa leikskóladvöl sem hvata til að stytta viðverutíma barna:

 

Kæra fræðsluráð

Ég mitt nafn, foreldri nafn leikskólabarns í leikskólanum nafn leikskólavill lýsa yfir stuðningi mínum við þá hugmynd að hafa leikskóla barnsins míns gjaldfrjálsan fyrstu sex tíma skóladagsins. Ég sé þessa breytingu sem tækifæri til þess að bæta lífsskilyrði barna og barnafjölskyldna á Íslandi.

Fyrir mig sem foreldri eru áhrif þess að hafa fyrstu 6 tíma skóladagins gjaldfrjálsa gríðarlega mikilvæg og augljós.

  • “6 tímar gjaldfrjálst” er áhrifarík leið til þess að hafa jákvæð áhrif á leikskólamenningu. Á Íslandi eru börn með lengsta vistunartíma í Evrópu.
  • “6 tímar gjaldfrjálst” er hvetjandi fyrir foreldra sem fá nú styttingu vinnuvikunnar að ljá börnum sínum þessi sömu réttindi.
  • Þeir foreldrar sem hafa tök á að nýta sér “6 tíma gjaldfrjálst” og sækja sín börn fyrr eru að létta á því álagi sem er á leikskólastarfsfólki. Þetta gefur starfsfólkinu betri forsendur til þess að sinna þeim börnum sem eru með lengri vistunartíma.
  • “6 tímar gjaldfrjálst” mun bæta vinnu umhverfi, leikskilyrði og líðan þeirra barna sem af einhverjum ástæðum geta ekki nýtt sér styttri vistunartíma.
  • “6 tímar gjaldfrjálst” getur dregið úr streitu í samfélaginu og stuðlaða að sterkari tengslum ungra barna við foreldra sína.
  • “6 tímar gjaldfjálst” getur bætt vinnuskilyrði leikskólastarfsfólks sem mun auka lífsgæði og spara fjármuni í mennta og velferðakerfinu.
  • Foreldrar sem vinna hjá fyrirtækjum með framsækna fjölskyldustefnu geta í samvinnu sín á milli deilt umönnunarábyrgð og hagað vinnudegi í samræmi við það.

Með þessu bréfi óska ég eftir svari við því á hvaða stigi umræða og ákvarðanataka um “6 tíma gjaldfrjálst” er í fræðsluráði?

Með ósk um skjót svör!

Nafn:

 

 

Staðlað bréf til þingmanna sem félagar Fyrstu Fimm geta sent þingmönnum síns kjördæmis til að hvetja til lengingar fæðingarorlofs og draga þannig úr álagi á ungbarnafjölskyldur:

 

Háttvirti þingmaður kjördæmis  x

Undirritað foreldri leitar eftir liðsauka þínum vegna óásættanlegrar stöðu Íslands í alþjóðlegum samanburði sem Salvör Nordal, Umboðsmaður barna, benti á í tengslum við niðurstöður skýrslu UNICEF frá árinu 2020. Þar kom fram að íslensk ungmenni eru í verri stöðu en ungmenni annarra Evrópuþjóða er viðkemur færni í námi og félagslífi eða í 34. sæti af 38. og í 24. sæti af 38. þegar viðkemur andlegri líðan, líkamlegri heilsu og náms- og félagsfærni. Niðurstöðurnar eru sláandi og í þeim felst áfellisdómur yfir stefnumótun íslenskra stjórnavalda, þar sem þrátt fyrir ríkidæmi virðist ekki hlúð sem skyldi að ungviði þjóðarinnar.

Að mati okkar helstu sérfræðinga eru helstu forsendur þess að bæta þessa óásættanlegu stöðu: Aukið svigrúm og aðgengi foreldra til tengslamyndunar við börn sín í frumbernsku. Við vitum hvað þarf að gera og nú er kominn tími til aðgerða! Þó víða sé pottur brotinn og staða barna á Íslandi sé ekki sem skyldi, eru teikn á lofti um bjartari framtíð.

Við fjölskyldan hvetjum þig, háttvirti þingmaður okkar, að taka undir hugmyndir Barnamálaráðherra, sem hann viðraði í nýlegu viðtali við samfélagsmiðilinn Kviknar, að við nýgerða lengingu fæðingarorlofs í 12 mánuði mætti bæta við 3 mánuðum og draga þannig úr óvissu þar til leikskólavist er tryggð.

Sjá nánar í meðfylgjandi grein á visir.is: Gott atlæti er gjöfum betra.

Með ósk um skjót svör!

Nafn:

 

Fræðsluráð Hafnafjarðar og tengd netföng:
rosa@hafnarfjordur.is
kristinna@hafnarfjordur.is
kristint@hafnarfjordur.is
margretmar@hafnarfjordur.is

Leikskólanefnd Kópavogs og tengd netföng:
sverrirk09@gmail.com
marianna@kopavogur.is
sigurlaugb@kopavogur.is
sigurbjorg.erla@kopavogur.is
armann@kopavogur.is

Fræðslu- og frístundasvið Mosfellsbæjar og tengd netföng:
asgeir@hj.is
linda@mos.is
gunnhildur@mos.is
magnea@mos.is
ragnheidura@mos.is

Skóla- og frístundaráð Reykjavíkur og tengd netföng:
skuli.helgason@reykjavik.is
Dilja.Amundadottir@reykjavik.is
elin.sigurdardottir@reykjavik.is
Alexandra.Briem@reykjavik.is
hildurb@reykjavik.is
Valgerdur.Sigurdardottir@reykjavik.is
Orn.Thordarson@reykjavik.is
thorsteinn.gunnarsson@reykjavik.is
helga.bjorg.ragnarsdottir@reykjavik.is

Skólanefnd Seltjarnarness og tengd netföng:
asgerdur@seltjarnarnes.is
sigrunj@seltjanarnes.is
ragnhildurj@seltjarnarnes.is
thorsteinsson.he@gmail.com
hildurol@gmail.com
bjorngunnlaugs@gmail.com
dagbjortoddsdottir@gmail.com
bjarni@seltjarnarnes.is
thordis@flugstodir.is
sigurthora@gmail.com

Menu